Startsein voor natuurinclusief wonen in en met het bos

03-05-2023 1589 keer bekeken

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos. Het gaat om een mix van woningen, zorgvuldig ingepast in het groen. Een plek waar je kan wonen en leven in én met het bos.

Directeur Gijs Takkenkamp van Ter Steege Bouw Vastgoed en wethouder Osman Suna van de gemeente Soest tekenden woensdag 5 april 2023 de samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. Woensdag 10 mei is een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. De bouw start naar verwachting in 2025.

Samenleven in én met het bos
Wethouder Osman Suna: “De druk op de woningmarkt is hoog in de provincie Utrecht. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Oók in de groene omgeving van Soesterberg, al weten we dat er ook bewoners zijn die dit liever niet willen. Met dit project creëren we een bijzonder woonmilieu. Een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met het bos.

Brede mix woningen: van sociale huur tot koop
De woningen komen in een groene structuur van beukenlanen en bospaden te staan. Het gaat om maximaal 300 woningen in een mix van woningtypen. Minimaal tien procent bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal en minimaal tien procent bestaat uit sociale koop. Het is de ambitie om energieneutrale appartementen te realiseren. De sociale huurwoningen worden in de eerste fase gebouwd. De koopwoningen worden verkocht in verschillende prijsklassen.

Genieten van bosrijke omgeving
Het woongebied is straks niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er komen wandel- en fietspaden zodat iedereen ook na de bouw van woningen kan genieten van de bosrijke omgeving. Onderdeel van het plan is de Boshut, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Natuurwaarden centraal
In het concept-plan van Ter Steege gaan behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen samen op. Het Beeldkwaliteitsplan, waar bewoners in 2020 en 2021 over hebben meegedacht is een belangrijke bron voor het plan van Ter Steege. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Belangrijk is een grote strook bos die helemaal onbebouwd blijft. Dit wordt de groene kapstok genoemd. Daar wordt ook de natuur versterkt. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten én blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Rond de woningen blijven oude, gezonde bomen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

Inloopbijeenkomst woensdag 10 mei 2023
Geïnteresseerden kunnen het concept-plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei. Daar kunnen ook vragen worden gesteld aan Ter Steege en de gemeente Soest. De inloopbijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in Anna’s Casino (voorheen het Officierscasino), aan de Kampweg 51 in Soesterberg.

Aanmelden kan via www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl. 

Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen
Ook tijdens het bouwproces zijn circulariteit en verduurzaming belangrijk. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen met een belangrijke rol voor de toepassing van hout. Zowel voor de constructie als voor de gevels. Door geprefabriceerde elementen te gebruiken, wordt de bouwtijd verkort en de omgeving zo min mogelijk belast.

Ecologisch onderzoek
Het bouwen van de woningen kan beginnen omdat het bestemmingsplan per 8 juni 2022 onherroepelijk is. De volgende stap is dat van 11 april tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) geactualiseerd wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau.

Omwonenden kunnen helpen
Omwonenden en bezoekers die weten welke (beschermde) soorten in het gebied zijn kunnen dit melden. Die informatie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat het ecologisch adviesbureau uitvoert. Mensen kunnen melden welke (beschermde) plant- en diersoorten zij in het gebied hebben gezien door contact op te nemen via oudetempel@bureau-viridis.nl.

Meedenken
Bij de ontwikkeling van het woongebied werken Ter Steege, Portaal en de gemeente Soest samen met wUrck voor het landschapsontwerp en stedenbouwkundigontwerp. Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege nauw samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor het ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans om mee te denken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 10 mei wordt verder toegelicht op welke momenten en manieren bewoners kunnen meedenken.

Hart van de Heuvelrug
Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl 

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg, met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Kijk voor meer informatie op www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl

Impressie van het concept plan natuurinclusief wonen Soesterberg.
Beeld: wUrck architectuur, stedenbouw, landschap & infrastructuur

Cookie-instellingen