Gebiedsvisie Soesterberg-Noord

01-12-2022 815 keer bekeken

Waardevolle inbreng van omwonenden en grondeigenaren - Soesterberg-Noord is als woon-werkgebied al sinds het Masterplan Soesterberg van 2009 in ontwikkeling. Het verandert voortdurend.

Voor het omvormen van het gebied van werken naar wonen brachten omwonenden, grondeigenaren en andere betrokkenen op 23 en 25 augustus 2022 waardevolle inbreng voor een nieuw op te stellen gebiedsvisie. Het doel van de gebiedsvisie is de bebouwing in Soesterberg-Noord beter te laten aansluiten op het dorp. Hiermee wordt Soesterberg-Noord een aantrekkelijke buurt én een mooie schakel tussen het dorp en het cultuur- & natuurlandschap op de vliegbasis.

Bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten met bewoners en grondeigenaren op 23 en 25 augustus en met de raadsleden op 15 september spraken we met hen over welke aspecten zij graag terug willen zien in Soesterberg-Noord. Zij gaven waardevolle aandachtspunten mee voor de onderwerpen wonen, openbare ruimte, mobiliteit en voorzieningen. Die aandachtspunten gebruiken we nu bij het opstellen van de gebiedsvisie. De nieuwe wethouders Karin Scholten en Osman Suna waren bij de bijeenkomsten aanwezig, waardoor zij uit eerste hand konden horen wat er leeft in en voor het gebied.

De aanwezigen gaven aan positief te zijn over de hernieuwde aandacht voor het gebied, het over en weer uitwisselen van gedachten en het nu echt op gang brengen van de uitvoering van de al lopende plannen. Het overzicht van de ingebrachte aandachtspunten is te lezen op www.denkmeeover.nl/ soesterbergnoord via de pagina ‘Documenten’.

Via raad, B&W en inwoners naar een concept gebiedsvisie
Met alle inbreng wordt nu een nota van uitgangspunten opgesteld en vastgesteld door het college van B&W. Deze uitgangspunten zijn de basis voor een concept gebiedsvisie. Op deze concept gebiedsvisie wordt aan omwonenden, grondeigenaren en ander belanghebbenden begin 2023 wederom om een reactie gevraagd. Deze reacties gebruiken we voor het opstellen van de definitieve gebiedsvisie die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. •

Foto: Wient Mulder

Cookie-instellingen