Terrein Kamp van Zeist wordt nieuw natuurgebied

10-11-2022 552 keer bekeken

Het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist aan de rand van Soesterberg wordt deels ingericht als natuurgebied.

Voordat hiermee kan worden gestart, wordt eerst uitgebreid onderzocht of het terrein (en de gebouwen) geen verontreinigende stoffen bevatten en wordt onderzoek gedaan naar de aanwezige planten en dieren. Vervolgens worden bijna alle militaire gebouwen gesloopt en de verharding verwijderd. In 2030 moet het natuurgebied helemaal klaar zijn. De provincie Utrecht is sinds 1 november 2022 officieel grondeigenaar van Kamp van Zeist.

Binnen het natuurprogramma van Hart van de Heuvelrug wordt Kamp van Zeist in de komende jaren ‘teruggegeven’ aan de natuur. In totaal 29 hectare van het terrein wordt ingericht als toegankelijk natuurgebied, waar ook recreatie mogelijk is. Het gebied zal deel uitmaken van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN). Na de herinrichting wordt het terrein overgedragen aan het Utrechts Landschap. Zij zetten de natuurontwikkeling voort en beheren het gebied.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, onder andere omdat afspraken zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik van delen van het terrein. Zo maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruik van het terrein voor de opvang van vluchtelingen.

Balans natuur en wonen
Aan de basis van het programma Hart van de Heuvelrug ligt de rood-groen balans. Voor iedere toegevoegde hectare bouwontwikkeling (= rood) moet ook een hectare natuurontwikkeling (= groen) gerealiseerd worden. Zo wordt bijvoorbeeld de geplande woningbouw in Huis ter Heide West en op de locatie rond de Willem Arntszhoeve in Den Dolder gecompenseerd met de nieuwe natuur op Kamp van Zeist.

Meer informatie
Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl.

Cookie-instellingen