Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug werkt aan de toekomst

12-10-2022 866 keer bekeken

De woningnood is niet alleen groot in de steden, ook centraal op de Utrechtse Heuvelrug zoeken mensen naar een passende woning. In de mooie omgeving rond Soest en Zeist leven mensen en dieren dicht bij elkaar, Hart van de Heuvelrug streeft ernaar hierin de juiste balans te vinden.

Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug heeft de natuur en de dieren die leven op de Utrechtse Heuvelrug de ruimte gegeven die ze nodig hebben. Om versnippering van de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan zijn ecoducten gebouwd en is nieuwe natuur gerealiseerd met als resultaat een groot aaneengesloten natuurgebied van 5300 hectare. Maar ook de woningnood is groot en mensen hebben ruimte nodig voor wonen, werken, recreatie en zorg. Door de grote behoefte aan woningen realiseert het programma 1700 woningen en met de projecten Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, Sortie 16 en wonen Landgoed Oude Tempel worden de laatste 800 woningen gerealiseerd. Een unieke kans om dicht bij de natuur rond Soesterberg of Zeist te wonen.

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg
De Woonwijk Vliegbasis Soesterberg komt aan de zuidkant van het Park Vliegbasis Soesterberg te liggen en grenst aan Soesterberg-Noord. Hier wonen betekent “wonen in en met de natuur”. Het wordt een groene en duurzame wijk met een natuurlijke uitstraling. Een geweldige en unieke plek om te wonen in het hart van de Utrechtse Heuvelrug.

Sortie 16
Sortie 16 is een nieuwe woningbouwlocatie dat grenst aan Park Vliegbasis Soesterberg, dichtbij de kern Soesterberg. Op Sortie 16 worden naar verwachting 150 tot 200 woningen gerealiseerd in een bosrijke omgeving. De plannen voor Sortie 16 gaan uit van natuurinclusief bouwen waarbij rekening wordt gehouden met de flora en fauna in het gebied. Midden in Sortie 16 ligt een open strook in het bos: het natuurlijk hart.

Landgoed Oude Tempel
De visie voor wonen op Landgoed Oude Tempel, is wonen in een prachtige groene wijk met het gemak van het dorpshart dichtbij. De lanen en open plekken nodigen uit om te spelen en elkaar te ontmoeten.

De voorbereiding van deze projecten is in volle gang, wanneer de verkoop/verhuur en bouw precies starten is nog niet bekend.

Op onze socials lees je in een serie posts meer over de ambities van Hart van de Heuvelrug, volg je ons al op Instagram of Facebook?

Cookie-instellingen