Soesterberg Noord

16-08-2022 1427 keer bekeken

Het Plan van Aanpak voor de transformatie van Soesterberg Noord Kamer 2 en 3 is goedgekeurd door het college. Met dit plan onder de arm kan ook de gebiedsvisie worden gemaakt. Hoe de gemeente dit aanvliegt én nog veel meer nieuws over toekomstige ontwikkelingen lees je in dit bericht.

Wie een beetje bekend is in Soesterberg, weet dat kamer 1 van Soesterberg Noord al is voltooid. Hier hebben zo’n 150 huishoudens een fijn thuis gevonden. Ook kamer 2 en 3 – waar nu nog volop bedrijvigheid is – transformeren tot woonwijk. Wat daar voor nodig is, staat allemaal in het goedgekeurde Plan van Aanpak.

Een geheel
Om ervoor te zorgen dat Soesterberg Noord geen samenraapsel van nieuwbouwplannen wordt, maar een fijne woonbuurt, maakt de gemeente Soest samen met omwonenden, bewoners, ontwikkelaars en belangenorganisaties een gebiedsvisie. Door iedereen te betrekken ontstaat een breed gedragen document, waarin je informatie terugvindt over het aantal woningen, de hoeveelheid groen, de gewenste woningtypen en de inrichting van de openbare ruimte.

Ergens in september plant de gemeente een eerste participatiesessie in met bewoners en omwonenden. Odile: “We willen weten wat de wensen zijn van de mensen die er leven of zich er betrokken bij voelen. Zo’n zelfde sessie doen we met de ontwikkelaar.”

Gebiedsvisie als onderlegger
De gebiedsvisie is straks een toetsingsdocument voor de ontwikkelaars en de gemeente. Gemeentelijk projectleider Odile de Man ligt toe: “Na het lezen van het document weet je of de ontwikkeling past bij de uitstraling, kwaliteit en duurzaamheidsambities die we voor ogen hebben. Belangrijk onderdeel zijn klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en de verbinding met de natuur van de vliegbasis.

Huidige ontwikkelingen lopen door
De gemeente is al in gesprek over een aantal ontwikkelingen. Dat blijft niet liggen tot de gebiedsvisie er is, het visiedocument komt al werkend tot stand, zodat er geen extra vertraging komt in de ontwikkeling van bijvoorbeeld de 130 woningen in kamer 1 op de kop van het Vliegdekpark. Ook de gesprekken over de ontwikkeling van woningen bij het rietgedekte witte huisje tegenover de kinderspeelhal, loopt gewoon door en hetzelfde geldt voor het voormalig Elmaterrein. Hier komen circa 50 woningen.

Zodra er meer nieuws is over de lopende ontwikkelingen en de totstandkoming van de gebiedsvisie, hoort u weer van ons.

Cookie-instellingen