Uitspraak Raad van State en bos onderhoud

19-07-2022 906 keer bekeken

Op 8 juni sprak de Raad van State zich uit over het bestemmingsplan Oude Tempel. Het ingestelde beroep werd door hen niet gegrond verklaard, en daarmee wordt het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat Landgoed Oude Tempel de nieuwe bestemming ‘wonen’ krijgt.

Daarnaast wordt er op korte termijn onderhoud aan het bos uitgevoerd om de veiligheid van bezoekers aan Oude Tempel te kunnen waarborgen. Deze twee belangrijke onderwerpen nemen we hieronder graag met u door.

Oude Tempel krijgt de bestemming ‘wonen’
Het onherroepelijke bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bosrijk woongebied te ontwikkelen. Het bestemmingsplan maakt maximaal driehonderd woningen mogelijk aan de oostkant van Soesterberg met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Niet alle omwonenden van Oude Tempel zijn daar blij mee. Zij maken zich er zorgen om dat bij het ruimte geven aan woningen, het bos er omheen te veel te lijden krijgt. We vinden het daarom belangrijk om in het vervolgproces zowel omwonenden als de toekomstige bewoners te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Uiteraard ook in nauwe samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar. Zo hopen we wensen en behoeften in een vroeg stadium te kunnen bespreken en waar mogelijk om te zetten in concrete ideeën voor het best mogelijke plan. Naar aanleiding van de uitspraak is er enige tijd nodig om het vervolgproces vorm te geven. Onze inschatting is dat we na de zomervakantie aanvullende informatie kunnen delen. Naast het maken van een woningbouwplan staat het verkrijgen van een definitieve ontheffing Wet Natuur Bescherming (WNB) op de agenda. Deze ontheffing moet worden verleend in gebieden met specifieke flora en fauna die onder deze wet vallen.

Bos onderhoud om veiligheid bezoekers te waarborgen
In afwachting van de uitkomst van de procedures heeft er langere tijd geen onderhoud aan het Oude Tempel bos plaatsgevonden. We zijn daarom nu genoodzaakt om dit op korte termijn alsnog te doen. Daarmee waarborgen we de veiligheid van het bos en zorgen we ervoor dat het bos open kan blijven voor bezoekers. Inmiddels is door een extern specialistisch onderhoudsbedrijf een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de inbreng van de gemeentelijk boswachter en van bezoekers van Oude Tempel. Het boomveiligheidsrapport dat is opgesteld, is te lezen via www.oudetempel.nl/ documenten. Op basis van de Boomveiligheidscontrole treffen we nu maatregelen. Dat doen we door dood hout te verwijderen, bomen te snoeien, te vellen of fors in te korten omdat ze te groot zijn geworden. De vergunning voor het kappen van 70 bomen, het kandelaberen (innemen) van 2 bomen en het afkorten van 15 bomen is op 25 april 2022 gepubliceerd. De boswerkzaamheden worden niet eerder dan in het najaar van 2022 uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moeten we altijd rekening houden met de aanwezige dieren en het broedseizoen. We zijn daarom zeer alert op het niet onnodig verstoren ervan.

Opstellen en uitvoeren beheerplan
Tijdens dit eerste noodzakelijke onderhoud op korte termijn, houden we ook rekening met het verdere onderhoud van het bos. De gemeentelijk boswachter stelt hiervoor, in samenspraak met omwonenden, een beheerplan op. Zowel bij het opstellen als bij de uitvoering van dit beheerplan kunnen omwonenden een actieve rol spelen.

Bekijk de video met toelichting over het bosonderhoud op www.oudetempel.nl 

Cookie-instellingen