Ontwikkelaar Ter Steege / Kruyssen krijgt meeste punten voor plan woonwijk Oude Tempel

09-07-2021 1165 keer bekeken

PERSBERICHT - Gemeente Soest werkte de afgelopen maanden aan het vervolg van het selectie- en gunningsproces van de ontwikkeling van Oude Tempel aan een marktpartij.

Na de selectiefase van de privaatrechtelijke aanbesteding voor de marktpartijen in 2020, werd afgelopen vrijdag na een zorgvuldige beoordeling de puntenverdeling bekend gemaakt aan de drie nog betrokken marktpartijen. De samenwerkende bedrijven Ter Steege Bouw Vastgoed en Kruyssen Project & Procesmanagement BV hebben de meeste punten behaald voor hun ontwikkelplan voor het nieuwe woongebied Oude tempel. De formele gunning vindt pas plaats nadat de stuurgroep Hart van de Heuvelrug heeft beoordeeld of hiermee aan de vastgestelde kaders van de samenwerkingsovereenkomst wordt voldaan. Dat besluit volgt naar verwachting eind september.

De selectiefase voor de ontwikkelaar van de natuur inclusieve woonwijk Oude Tempel vond plaats in 2020. Uit deze selectiefase werden drie marktpartijen als beste beoordeeld op hun ingebrachte visie, referentieprojecten en toelichting op de communicatie en samenwerking. De toen geselecteerde marktpartijen waren; Ter Steege in samenwerking met projectmanagement Kruyssen, Van Bekkum in samenwerking met Latei en Fakton Capital in samenwerking met Nera Vastgoed.

Na afronding van het participatieproces dat afgelopen periode werd doorlopen met betrokkenen en omwonenden, vroeg de gemeente Soest de drie geselecteerde marktpartijen nu een aanbieding te doen waarvoor ze hun visie hebben uitgewerkt in een plan voor de toekomstige woonwijk.

Puntentelling op basis van kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur achter Landgoed Oude Tempel
De balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur was essentieel in de verdeling van de punten onder de drie overgebleven marktpartijen.

De aanbiedingen werden beoordeeld op:

  • ruimtelijke inpassing / architectuur,
  • grond bieding,
  • realisatie (tijdspad),
  • energie neutraal / duurzaamheid,
  • samenwerking met omwonenden, gemeente en marktpartijen,
  • gedifferentieerd woningbouwprogramma,
  • samenwerken met collectieve warmte aanbieder en
  • total cost of ownership.

De gunningsdocumenten met daarin de tekstuele toelichting op deze beoordelingscriteria zijn te vinden op www.oudetempel.nl/documenten.

Vervolgproces en procedures
Definitieve gunning vindt pas plaats na het besluit hierover door de stuurgroep Hart van de Heuvelrug en onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Pas als die uitspraak er is, weten we of het door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is. Deze uitspraak hopen we in het najaar van 2021 tegemoet te zien. Daarnaast bestaat ook het voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke ontheffing Wet Natuurbescherming. Uiteindelijk beslist de stuurgroep van het programma Hart van de Heuvelrug of het financiƫle kader overeenkomt met wat bestuurlijk is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug 2015.

Nadat helderheid is over bovenstaande voorbehouden kan de gemeente Soest overgaan tot definitieve gunning. Pas daarna worden de afspraken met de geselecteerde marktpartij geconcretiseerd in een koopovereenkomst. In deze fase worden ook afspraken gemaakt over hoe de marktpartij de omgeving en inwoners van Soesterberg blijft betrekken bij de verdere uitwerking van de ontwikkelplannen. Het eindresultaat heet dan het definitief Beeldkwaliteitplan Oude Tempel.

Programma Hart van de Heuvelrug
Het project Oude Tempel maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Het doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creĆ«ren voor wonen, werken, zorg en recreatie. De gemeente Soest, gemeente Zeist, provincie Utrecht en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen het programma. Meer informatie: www.hartvandeheuvelrug.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.