Provincie Utrecht verkoopt laatste bouwkavel Bedrijvenpark Richelleweg in Soesterberg

14-04-2021 1232 keer bekeken

De provincie Utrecht en de gemeente Soest werken intensief samen om het woon-werkgebied Soesterberg-Noord om te vormen tot een aantrekkelijker woongebied dicht bij het dorpshart Soesterberg en Park Vliegbasis Soesterberg.

In de afgelopen jaren hebben meerdere bedrijven hun bedrijfslocatie in dit gebied verruild voor een locatie op het nieuwe bedrijventerrein Richelleweg naast de A28. Hierdoor ontstaat in Soesterberg-Noord meer ruimte voor nieuwbouwwoningen

Sinds 2013 heeft de provincie Utrecht in totaal 19 bouwkavels verkocht op het bijna 10 hectare grote bedrijventerrein Richelleweg in Soesterberg. De laatste bouwkavel is onlangs verkocht, waarmee de provincie Utrecht het project Richelleweg afsluit. De provincie Utrecht is nu nog eigenaar van de openbare gronden op het bedrijventerrein, zoals de wegen en groenstroken. Die worden eind dit jaar overgedragen aan de gemeente Soest.

Het bedrijvenpark ligt vlak bij de afslag Soesterberg van de A28 tussen Amersfoort en Utrecht. De centrale ligging in de regio is een belangrijke impuls voor de voornamelijk regionale bedrijven om voor deze locatie te kiezen. Naast grote bedrijfspanden zijn op de Richelleweg meerdere, kleinere bedrijfsverzamelunits gevestigd. Een aantal bedrijven dat zich heeft gevestigd op de Richelleweg is afkomstig van het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. De gemeente Soest en de provincie Utrecht werken samen aan een transformatie van Soesterberg-Noord als onderdeel van vitaal en aantrekkelijk Soesterberg. Je leest hierover meer in het Masterplan Soesterberg.

Programma Hart van de Heuvelrug

Bedrijventerrein Richelleweg is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma is in 2004 gestart met als doel de versnippering van de natuur op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan. Naast het realiseren van nieuwe natuur zijn ook 5 ecoducten aangelegd. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt het natuurnetwerk robuuster gemaakt. Binnen dat robuuste natuurnetwerk maakt Hart van de Heuvelrug ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie op plekken waar daar vraag naar is. Zo verbetert het programma de kwaliteit van de leefomgeving. De forse investeringen die de laatste jaren zijn gedaan in de natuur worden met projecten als de Richelleweg terugverdiend.

Cookie-instellingen