Gemeenteraad stemt in met nieuw bestemmingsplan Oude Tempel

12-06-2020 1552 keer bekeken

PERSBERICHT - De gemeenteraad van Soest stemde, donderdag 11 juni, met ruime meerderheid in met het nieuwe bestemmingsplan voor Oude Tempel. Met 24 stemmen voor en 5 tegen sprak de raad zich uit vóór een nieuw bosrijk woongebied in Soesterberg.

Eerder werd het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd. Het nieuwe bestemmingsplan waarmee de raad vanavond instemde, werd daarom op drie punten verbeterd: verkeer, geluid en cultuurhistorische waarden. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om maximaal 300 woningen te realiseren. Inwoners van Soesterberg worden betrokken bij het maken van het inrichtingsplan voor de nieuwe woonwijk.

Wethouder Kundić:
“Het besluit van de gemeenteraad zorgt ervoor dat we na een lange aanloop aan de slag kunnen met het verder uitwerken van de plannen voor woningen op landgoed Oude Tempel. Dat is goed nieuws voor de mensen die er hopen te gaan wonen. Tegelijkertijd besef ik ook dat er inwoners zijn waarvoor het besluit een teleurstelling betekent. Zij hadden hier liever helemaal geen woningen gezien. Toch hoop ik dat zij en alle andere inwoners van Soesterberg mee willen denken over de best mogelijke inrichting van het gebied, zodat we samen de waarden van het bestaande bos en die van de komende woonwijk kunnen combineren.

Woongebied Oude Tempel is belangrijk voor heel Soesterberg
Oude Tempel is ook belangrijk voor bewoners van omliggende wijken komen in het gebied. Om te zorgen dat mensen ook na de bouw van woningen nog kunnen genieten van een bosrijke omgeving staat het behoud en de ontwikkeling van natuur voorop. De historische lanenstructuur blijft bestaan. Daaromheen worden nieuwe woningen gebouwd en rond de woningen behouden we zoveel mogelijk oude, gezonde bomen.

Nieuwe woningen op Oude Tempel dragen, net als de nieuwe woningen op andere plekken in Soesterberg, ook bij aan het voortbestaan van voorzieningen in het dorp, zoals winkels, horeca, zorg en verenigingen. Ook dat draagt bij aan de kwaliteit van leven in Soesterberg voor nieuwe én bestaande inwoners. We bereiden het dorp op die manier voor de toekomst, zoals we dat al eerder in het Masterplan Soesterberg met elkaar hebben vastgelegd.

In gesprek met Soesterbergers voor de uitwerking van een inrichtingsplan
Nu het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld, vragen we inwoners van Soesterberg om mee te denken over het inrichtingsplan voor Oude Tempel. Dat doen we tijdens themapresentaties en bijeenkomsten die, in deze tijden van de Corona maatregelen, deels ook online plaatsvinden. In eerste instantie staat het delen van informatie over natuur, cultuurhistorische waarde, bomen en ecologie en verkeer en geluid op het programma. Daarna vragen we Soesterbergers om deel te nemen aan een gesprek over type woningen en het inrichten van de nieuwe wijk. Inwoners van Soesterberg ontvangen binnenkort per brief  meer informatie over de themapresentaties en bijeenkomsten.

Hart van de Heuvelrug
Het realiseren van een bosrijk woongebied op Oude Tempel doet ook recht aan de afspraken die de gemeenten Soest, Zeist en de provincie Utrecht eerder maakten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Doel daarvan is het creëren van een sterk en aaneengesloten natuurgebied. In ruil daarvoor krijgt woningbouw ruimte in meer versnipperd groen.

Meer informatie
Meer informatie over het nieuwe woongebied Oude Tempel is te vinden op www.oudetempel.nl.

Cookie-instellingen