Nieuw bestemmingsplan Oude Tempel kan vlot tot stand komen

28-05-2020 1208 keer bekeken

PERSBERICHT: Op verzoek van de agendacommissie van de gemeenteraad is nog eens gekeken naar het tot stand komen van het nieuwe bestemmingsplan voor Oude Tempel. Er is daarom een second opinion onderzoek (tweede beoordeling) gedaan naar het voorstel dat het college nu doet aan de gemeenteraad.

Het voorstel is om het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen, zonder dat het opnieuw ter inzage wordt gelegd. Het onderzoek wijst uit dat een uitgebreide voorbereidingsprocedure niet nodig is. Zo kan er vlot duidelijkheid gegeven worden aan de Soesterbergse samenleving en ingespeeld worden op de grote woningbehoefte in het dorp.

De second opinion is uitgevoerd door Houthoff Advocaten Amsterdam op 22 mei 2020. In de notitie die zij opstelden geven zij aan dat het eerdere advies van Van der Feltz Advocaten kan worden bevestigd. Dat betekent dat niet de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd hoeft te worden, maar dat het aangepaste bestemmingsplan direct ter vaststelling aangeboden kan worden aan de gemeenteraad. Op die manier kan zonder onnodig tijdverlies duidelijkheid worden gegeven aan de Soesterbergse samenleving, spelen we in op de grote woningbehoefte in het dorp en doen we recht aan de afspraken binnen het programma Hart van de Heuvelrug.

Wijzigingen nieuwe plan zijn behoudend en komen tegemoet aan bezwaren belanghebbenden
De belangrijkste reden dat het bestemmingsplan niet de uitgebreide voorbereidingsprocedure hoeft te volgen is dat de hoofdstructuur en de omvang van het bestemmingsplan hetzelfde zijn gebleven. Daar komt bij dat de wijzigingen die wel in de bestemmingen hebben plaatsgevonden een behoudend karakter hebben ten opzichte van het nu geldige bestemmingsplan 'Soesterberg'. Bovendien zijn de wijzigingen juist doorgevoerd om aan de bezwaren van belanghebbenden uit de eerdere procedure bij de Raad van State tegemoet te komen.

De beoogde ontwikkeling van Oude Tempel tot natuur inclusieve woonwijk is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Meer informatie over Oude Tempel is te vinden op www.oudetempel.nl .

Cookie-instellingen