Gemeente en Soesterberg zetten tandje bij voor sociale voorzieningen Masterplan

25-10-2019 2717 keer bekeken

Zo’n 10 jaar geleden besloot de gemeenteraad van Soest fors te investeren in Soesterberg met het vaststellen van het Masterplan - een plan met een looptijd van zo’n 20 jaar. Nu we halverwege zijn is de tussenstand opgemaakt.

Soesterberg heeft de afgelopen jaren al een flinke ontwikkeling doorgemaakt maar het sociale aspect verdient extra aandacht. Het college en diverse Soesterbergse maatschappelijke organisaties willen dit samen voortvarend oppakken. 

Sociale voorzieningen krijgen impuls
Naast de zaken die al in ontwikkeling en afgerond zijn  (zoals de overkluizing van de N237 waardoor het dorp weer één geheel is geworden, de openstelling van de vliegbasis, de transformatie van Soesterberg-Noord, een vernieuwde sporthal en winkelstraat en de woningbouw op diverse plekken) krijgen de sociale voorzieningen in het dorp de komende jaren een impuls. Onder andere de nieuwe, toekomstbestendige huisvesting voor sociaal culturele activiteiten zoals die nu bijvoorbeeld plaatsvinden in De Linde. Maar ook betere of nieuwe schoolhuisvesting van De Postiljon en Carolus, een goede locatie voor kinderopvang en GGD-Consultatiebureau en de aanleg van een nieuw dorpsplein voor ontmoeting en allerlei dorpsactiviteiten. Wethouder Liesa van Aalst is hier blij mee: “Om de levendigheid van Soesterberg te behouden en versterken moeten we niet alleen zorgen voor extra woningen en meer inwoners. Goede voorzieningen horen daar ook bij en zijn het cement van de samenleving. Daarom zetten wij nu in op het versterken van de sociale voorzieningen van Soesterberg, om zo het gemeenschapsgevoel in het dorp te faciliteren.”

Realisatie Masterplan goed op dreef
Donderdag 10 oktober informeerde Riek Bakker – een bekend Nederlands stedenbouwkundige die aan de wieg van het Masterplan Soesterberg plan stond – de gemeenteraad over de voortgang van het plan. Ze sprak daarbij haar waardering uit voor de raad die 10 jaar geleden besloot te investeren op het moment dat net de economische crisis uitbrak in Nederland. En ondanks die crisis is er al veel gedaan meent Bakker. Ze riep het college op om door te zetten. Zorg voor de woningen die nodig zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden. Zorg voor goede sociale voorzieningen in het dorp. Zet je in om de hekken rond de vliegbasis weg te krijgen. En blijf in gesprek met de bewoners. Het Masterplan is met een breed participatietraject tot stand gekomen en het is belangrijk om de realisatie in goed contact met bewoners uit te voeren.

Wethouder Harrie Dijkhuizen stemt daar volmondig mee in. “Het college wil hiervoor graag een tandje bijzetten en we kijken ernaar uit om dat samen met Soesterbergers en de gemeenteraad te doen.”

 

Cookie-instellingen