Gedeeltelijke afsluiting achtertuin Oude Tempel

04-09-2018 1531 keer bekeken

De komende tijd is een deel van het bosgebied Oude Tempel afgezet met hekken. Wandelaars kunnen het afgezette gebied niet betreden omdat Stichting Das & Boom (experts op het gebied van dassen) de aanwezige dassen gaat verplaatsen naar een groter, beter leefgebied in de buurt van Rhenen.

Betere leefplek dassen
Het gebied bij Oude Tempel was al niet optimaal als leefplek voor de dassen – omringd door woonwijken en drukke provinciale wegen. Maar met de komst van de nieuwe sauna en de start van de werkzaamheden voor de nieuwe woonwijk de Groene Hoogte heeft de provincie Utrecht nu ontheffing verleend voor de verplaatsing op grond van de Wet natuurbescherming. De dassen worden verplaatst naar een groter en beter leefgebied.

Waarom gedeeltelijke afsluiting?
We sluiten een deel van het bos af om te zorgen dat de verplaatsing van de dassen zo soepel mogelijk verloopt voor de dieren. Zonder mensen en honden in de directe leefomgeving van de dassen, is de kans op een snelle verhuizing groter. Dit is belangrijk voor het welzijn van de dassen. We kunnen echter vooraf niet precies zeggen hoe lang het duurt. Het duurt uiterlijk tot 1 december 2018.

Meer informatie over Oude Tempel?
Oude Tempel is een ontwikkellocatie in het programma Hart van de Heuvelrug. In dit gebied zijn nieuwe woningen gepland in ruil voor het toevoegen van natuur op andere plekken in de omgeving. De nieuwe bebouwing betaalt de natuurontwikkeling en zorgt ervoor dat er in de omgeving van Soesterberg per saldo meer ruimte is gekomen voor de natuur. Bovendien komen we met nieuwe woningen tegemoet aan de behoefte van woningzoekenden – onder andere uit Soesterberg zelf. Meer informatie vindt u op www.hartvandeheuvelrug.nl.

Op www.soesterberg.nl vindt u meer informatie over de bestemmingsplanprocedure voor het gebied Oude Tempel. Er is beroep ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft onlangs laten weten dat ze verwachten dat ze hier in het vierde kwartaal van 2018 uitspraak over doen. Als we na die uitspraak verder kunnen met de uitwerking van het plan, betrekken we omwonenden, mogelijke toekomstige bewoners en andere belanghebbenden bij de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte in het gebied.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de projectleider, Iris Ietswaart op (035) 60 93 116 of via I.Ietswaart@soest.nl.

* Op het kaartje, boven aan dit bericht, ziet u welk deel niet toegankelijk is. In de rest van het gebied kunt u nog gewoon wandelen.

 

 

Cookie-instellingen