Achter de schermen gebeurt van alles bij Dorpshart den Bergh

25-06-2018 1349 keer bekeken

En daarover praat de ontwikkelaar u graag even bij:

Zoals u heeft kunnen zien, wordt er momenteel volop gewerkt aan het bouwrijp maken van de locatie. Ondertussen heeft de architect de klantwensen indien mogelijk verwerkt en heeft het gebouw nog verder geoptimaliseerd. Op dit moment is de aannemer aan het rekenen om tot een bouwprijs te komen. Echter zoals u wellicht wel heeft gelezen in de kranten is het momenteel erg druk in de bouwwereld. Het blijft dan ook een uitdaging om een aannemer te vinden die tijdig kan starten met de bouw voor een marktconforme bouwprijs. Om deze reden verwachten we dan ook dat we u de definitieve verkooptekeningen en verkoopprijzen pas na de zomer kunnen overhandigen. De start van de bouw staat nu gepland in februari 2019.

Impressies
We hebben eerste interieurimpressies laten maken voor type B en D2. Dit geeft een goed beeld van hoe mooi u straks zult gaan wonen!

https://gallery.mailchimp.com/2b355c9aca7c9fc2112e8421b/images/19bcc84e-7835-4e71-a804-e9cb52beea9b.jpg
Type B
 https://gallery.mailchimp.com/2b355c9aca7c9fc2112e8421b/images/59521e30-dd71-4b05-99eb-17926e87f0fe.jpg
Type D2

Huurwoningen Portaal
Ons streven is om de bouw samen te laten verlopen met de naastgelegen huurwoningen van  Portaal. Reden hiervoor is dat alles in één keer gebouwd en opgeleverd kan worden zodat u niet in een bouwput hoeft te wonen. We zullen u informeren als er meer bekend is.

Paardenweitjes
De paardenweitjes aan de Banningstraat worden anders ingericht. Het zuidelijk deel van de huidige paardenweitjes wordt ingericht als openbaar, parkachtig gebied met wadi’s. Deze wadi’s zijn nodig om te voorkomen dat u bij hevige regenval wateroverlast heeft op straat. Voor de opvang van overtollig regenwater graaft de aannemer op enkele plekken de grond uit en zaait de ondiepe kuilen in met gras. Er wordt gezorgd voor nette omheiningen van de weitjes. Ook wordt daar de bodem verbeterd, zodat er geen drassige plekken meer zijn. Half juni zal het grondwerk klaar zijn. Later dit jaar wordt er gras gezaaid.

https://gallery.mailchimp.com/2b355c9aca7c9fc2112e8421b/images/30d04720-9dbf-4f30-8981-94d47f1b8a24.png
 

 

Cookie-instellingen